Neuve-Chapelle  Frankrijk.
The War-Scarred Christ.
Neuve-Chapelle Frankrijk.

Neuve Chapelle is een dorpje gelegen tussen Bethune en Lille( Rijsel). Begin 1915 plande  Douglas Haig, toen bevelhebber van het Eerste Britse Leger, een voorbereide aanval, het was de eerste Britse set-piece aanval van de oorlog. Haig gebruikte hier nieuwe plannings- en voorbereidingsmethodes, veranderingen die achteraf als positief zouden beschouwd worden. Hij wilde eerst de loopgraven van deze Duitse saillant veroveren en daarna het dorp zelf. Vervolgens wou hij zijn troepen laten doorstoten naar de heuvelkam van Aubers, die hoogteplaats was strategisch uiterst belangrijk. Als men daar in slaagde, dan verstoorde men de Duitse communicatiewegen tussen La Bassee en Lille (Rijsel).

 

De Britten hadden een concreet overwicht, Haig’s zes Divisies (1ste Britse Leger) waren gespreid over een front van 21 km en hadden slechts twee Divisies, van het Duitse VII Korps, voor zich. Niet alle Britse troepen werden ingezet, de aanval werd uitgevoerd door de 7de, de 8ste en de twee Indische Divisies. Voor het eerst werd de Britse artillerie barrage afgesteld op de vorderingssnelheid van de Infanterie. De concentratie van Britse artillerie batterijen rond Neuve Chapelle was indrukwekkend, hoewel ze slechts over een beperkte hoeveelheid munitie beschikten. De 530 kanonnen en houwitsers beschikten gemiddeld over 400 granaten elk. Ook de Britse luchtmacht voerde de eerste dag bombardementen uit, maar de volgende dagen hield het slechte weer de vliegtuigen aan de grond.10 maart 1915, tegen 4u30 stonden de troepen op hun geplande posities.

 

Zonsopgang om 6u30, een uur later, om 7u30, begon de Britse artillerie met haar kanonnade. Hun eerste doestelling was het vernietigen van de Duitse prikkeldraadversperringen en het bestoken van de eerste vijandelijke linies. Deze fase duurde 35 minuten, er werden ongeveer 3000 artilleriegranaten afgevuurd. Na het inleidende vuur verlegden de Britse kanonnen om 8u05 hun vuur meer oostwaarts en begonnen ze de volgende objectieven, waaronder het dorpje Neuve Chapelle, te beschieten. Ondertussen verliep de eerste fase van de infanterieaanval relatief goed. Ze bereikten vlug de eerste Duitse linies en binnen de 45 minuten waren ze in het dorp. Maar er waren ook mislukkingen, ten noorden waren de beschieting niet effectief genoeg geweest en ten zuiden geraakten de aanvallende troepen verwijderd van de raaklijn met de geplande objectieven, en kwamen terecht voor niet beschoten en sterk bemande loopgraven. Later op de dag stokte de aanval, gedeeltelijk door communicatie problemen maar anderzijds ook door foute informatie over de bezetting van de vijandelijke linies. De aanvankelijk veraste Duitsers hadden ondertussen versterkingen aangevoerd en lanceerden gedurende de twee volgende dagen tegenaanvallen. Tussen 10 en 14 maart telden de Britten rond de 3500 doden en ongeveer 8500 gewonden, ook de Duitsers verloren hier duizenden strijders.

 

 

Meer artikels
Nécropole Nationale Française Auvelais 'Le Phare Breton'. 01-09-2014
Auvelais België.

Het Franse cimetière militaire van Auvelais, met haar prachtige Bretoense vuurtoren, herinnert ons er aan dat het Franse leger bij quasi alle grote veldslagen in België aanwezig was, en dat van augustus 1914 tot november 1918. Ook tijdens de 'kalmere' periodes bleef altijd een detachement Fransen aanwezig aan het Belgische front. Minstens 50.000 Franse militairen stierven of werden dodelijk verwond aan dit front.

lees meer ...
Monument Gefusilleerde Burgers. 12-10-2015
Brussel België.

Centraal op het monument toont een mannenfiguur zijn ontblote borst aan het vuurpeloton, de symbolische held wordt er omringd door treurende medemensen.

lees meer ...
Deutscher Soldatenfriedhof Soupir. 08-09-2014
Soupir Frankrijk

De Duitsers rukten op met een snelheid van gemiddeld 30 km per dag, een tempo waardoor hun aanvoerlijnen almaar langer werden. De daaruit voortkomende logistieke problemen én de vermoeidheid van de troepen verminderden de Duitse gevechtskracht maar hun overwinningsroes dreef hen voort. Het Duitse 1e Leger van generaal von Kluck besloot van het oorspronkelijke plan (het von Schlieffenplan) af te wijken door niet westwaarts om Parijs te trekken, maar aan de oostkant van Parijs te blijven.

lees meer ...