Tielt  België.
Nieuwstraat 7
Tielt België.

In de vroege morgen van 14 oktober 1914 werd de stad Tielt bezet door Duitse troepen. De vijand vestigde er tijdelijk hun militaire hoofdkwartier, maar de oorlog stokte in de Westhoek en het pretorium bleef in Tielt, vier jaar lang, tot 14 oktober 1918. De stad werd omgevormd tot het militaire hoofdkwartier van het A.O.K.IV (Armee Ober Kommando Vierde Duitse Leger), dat was het leger dat het front in België voor zijn rekening nam. De opperbevelhebber van het IVe leger was hertog Albrecht  von Württemberg, op 1 maart 1917 werd hij er opgevolgd door infanteriegeneraal ridder Friedrich Sixt von Arnim.

 

De bezetter ontmantelde het sociaaleconomische weefsel van Tielt en de stad werd heringericht tot een militair bolwerk. Tielt werd omzoomd door prikkeldraadversperringen, hier en daar waren er bewaakte doorgangen. Zonder een geschreven toelating mochten de stedelingen de dorpskom niet verlaten. De verlichting moest gedempt worden en vanaf 20 uur (soms vanaf 17 u 30) tot 8 uur mocht er niemand op straat komen! De Stedelijke infrastructuur stond helemaal ten dienste van het vijandelijke pretorium, dat telde ongeveer 500 man, maar daarbij kwam ook de dagelijkse opvang van 3.500 a 5.000 Duitse frontstrijders die hier op rust kwamen. Gehele fabrieksgebouwen werden ontmanteld en de handel viel er stil. De ongeveer 12.200 burgers van Tielt maakten er kennis met een regime van censuur, fouilleringen, opeisingen, deportatie, honger, gedwongen arbeid enz.….

 

Gezien Tielt het zenuwcentrum was van de Duitse troepen aan het Belgische front werden er in de stad heel wat snode plannen bedacht en uitgevoerd. In de Tieltse Nieuwstraat bevond zich in de opgeëiste huizenrij, van nr. 21 tot en met 7, één groot bureau. De woningen waren onderling verbonden. In het huis nummer 7 was het kaartenkabinet van A.O.K.IV ondergebracht. Hier stond ook het schaalmodel van het front in Vlaanderen, in dit bureau en rond die maquette planden Albrecht von Württemberg, Emil Ilse, Erich von Falkenhayn en Bertold von Deimling de gasaanval van 22 april 1915. Zij besloten om het nieuwe Chloorgas te gebruiken. Er moesten 5.730 stalen flessen met een totaal volume van 168 ton gevuld worden met dat gas. Dit nieuwe gas veroorzaakte acute aandoeningen aan de long- en luchtwegen. De Duitse bevelhebbers in Tielt bepaalden ook om de gaslessen in de loopgraven  te laten plaatsen en bij een gunstige windrichting zou men dan het gas onder hoge druk naar de geallieerde loopgraven tussen Steenstraete en Langemark laten toe drijven. Dit snode plan zou bij de geallieerden voor heel wat verwarring zorgen.

 

Ook het invoeren van het vloeibaar vuur, het gebruik van vlammenwerpers op 30 juli 1915, werd hier in de Nieuwstraat nr. 7 bedisseld.

 

 

 

Meer artikels
Belgische militaire begraafplaats Houthulst. 29-01-2018
Houthulst België.

Het beruchte bos van Houthulst was bijna de ganse oorlog in het bezit van de Duitsers, en werd uitgebouwd met allerlei Duitse installaties en verdedigingswerken, in en rond het bos werd ook een netwerk van spoorlijnen aangelegd.

lees meer ...
Bunker HILL 60. 15-02-2016
Zillebeke (Ieper) België.

''In het voorjaar van 1916 deden we een uitval naar Hill 60, dat moest gebeuren omdat we ons zorgen maakten over de dieptes waarop de Duitsers aan het graven waren.

lees meer ...
Y Farm Cemetery Herbegrafenis Soldaten 'Pte William Butterworth'. 15-08-2016
Bois Grenier Frankrijk.

In een harde tijd waar vele families het wereldwijd zwaar te verduren kregen zouden de Butterworht’s uit het Britse Lancaster vier van haar zonen verliezen.

lees meer ...