Sint-Juliaan  (Langemark-Poelkapelle) België
The Brooding Soldier.
Sint-Juliaan (Langemark-Poelkapelle) België

Op 22 april 1915 ontketenden de Duitsers in de regio van Poelkapelle - Langemark een aanval op het diepste punt van de Ieperboog. Voor het eerst gebruikten de Duitsers hier met succes het zeer giftige en verstikkende chloorgas. Het gas trof vooral de Franse 87e Territoriale en 45e Algerijnse divisie. De Franse militairen kregen een pijnlijk, branderig gevoel in de ogen, de neus en de keel. Ze werden er misselijk van. In hun longen vormde zich een geelachtig slijm dat hen eerst hard deed hoesten en waarna de ophoping van het slijm hen langzaam stikte. Vijfduizend mannen stierven, de rest  panikeerde en vluchtte weg, waardoor er een kilometers breed gat in de verdedigingslinie werd geslagen. 

 

Door deze nieuwe toestand kwam de linkerflank van de 1ste Canadese Divisie bloot te liggen en werd de veiligheid van de hele Ypres Salient bedreigd. Gelukkig waren de mannen van het 13e Bataljon Royal Highlanders of Canada (3rd Brigade Canadian Expeditionary Force) daar ter plaatse aanwezig. Hun zeer bekwame aanvoerder de 35 jarige majoor Edward Cuthbert Norsworthy leidde zijn mannen vakkundig naar de weg tussen Ieper en Poelkapelle. Toen ze hun schuilplaatsen en loopgraven verlieten kwamen ze terecht in een ongelofelijke regen van granaten en geweerkogels. Sommigen van hen vertoonden de neiging tot aarzelen en terugwijken. Toen de majoor dit bemerkte sprong hij voorwaarts en  riep: “Come on men, remember we are Canadians and all the eyes of Canada are upon us!” Zijn daden en woorden kalmeerden diegenen die aarzelden. Wild roepend volgden ze hun majoor en rukten op naar de greppels langs de weg Ieper – Poelkapelle, en vormden er een verdedigingsflank.

 

Het duurde niet lang vooraleer de eerste Canadese slachtoffers vielen want de greppels boden maar weinig bescherming. Een van de slachtoffers van deze uitdagende houding was Majoor Norsworthy zelf. Op het zelfde moment dat kapitein Drummond gedood werd kreeg de majoor een kogel in de nek!  Hij bond zijn zakdoek rond de nek, stond recht en liep opnieuw langs de linie waar hij zijn mannen aanmoedigde om stand te houden. Toen een tweede kogel hem raakte moest hij de strijd staken en gaan liggen. Zijn wonde werd zo goed mogelijk verbonden, maar de tweede kogel had een zware wonde veroorzaakt!  Driekwartier later was de majoor overleden. Zijn jongere broer lieutenant Alfred James Norsworthy sneuvelde op 29 maart 1917, zijn twee andere broers die ook militair waren overleefden de oorlog wel. Edward werd in 1922 opgegraven en herbegraven op Tyne Cot Cemetery.

 

Meer artikels
Kunstwerk, een miniatuur beeldengroep toont de gevolgen van gifgas tijdens WOI. 09-04-2018
Tielt België.

Op 14 oktober 1914 bezette het Ober Kommando 4 (A.O.K. 4 = hoofdkwartier van het Vierde Duitse Leger) Tielt en bleef vier jaar lang in de stad.

lees meer ...
Gedenkkruis Bellewaerde 'Kings Royal Rifle Corps'. 27-07-2015
Zillebeke ( Ieper) België.

Het herdenkingskruis voor het King's Royal Rifle Corps (K.R.R.C.), gelijkaardig met een gedenkteken te Pozières (Fr.) en in Winchester (GB), werd hier geplaatst omwille van de deelname van deze eenheid aan de gevechten op 30/31 juli 1915 op Hooge en ook voor hun deelname aan de latere gevechten bij Sanctuary Wood (2 juni 1916).

lees meer ...
Graven van gesneuvelden. 04-07-2016
Aquileia Italië.

 

Op het moment dat de bijna 22 jarige cavalerist Umberto Orazi stierf, op 8 juli 1916, was het relatief rustig aan het Italiaanse front.

lees meer ...