Cape Helles Turkije.
Scheepswrak op W Beach.
Cape Helles Turkije.

De landing op W-beach vergde veel slachtoffers. Het strand was ongeveer 300 meter lang en tussen twaalf en vijfendertig meter breed.  De Turken hadden er prikkeldraadversperringen aangelegd die tot onder de waterlijn doorliepen. 240 Turken, één compagnie, bewaakte het strand. De eerste boten arriveerden omstreeks 6u. De verdedigers wachtten af en vuurden pas toen de sloepen bijna aan land waren. Het was vreselijk! De dicht opeengepakte mannen werden afgemaakt, zij die overboord sprongen zonken in de diepte door het gewicht van hun bepakking. Zij die in het ondiepe water terecht kwamen raakten vernesteld in de prikkeldraad. Het Lancashire bataljon, dat hier de aanval moest uitvoeren, verloor 533 man. Dat was meer dan de helft van haar troepensterkte. Pas om 16 uur en na een hevige beschieting uitgevoerd door de Marine, werden de Turken uit hun hooggelegen posities weggejaagd. Later zou men W-beach omdopen tot ‘Lancashire Landing’.  Bij de landingen op W-beach werden zes Victoria Crosses uitgereikt.

 

 

Op S-Beach werd niet veel tegenstand verwacht. Om 7u 30 was de landing dan ook al, nagenoeg zonder verliezen, uitgevoerd. Hier waren slechts een tiental Turkse strijders aanwezig. De troepen zouden hier zonder veel problemen twee dagen blijven, dat tot de Fransen van Kum Kale waren overgebracht en de rechtervleugel van Cape Helles front overnamen.

 

Na de landing op S-Beach was de landing op X-Beach de kleinste onder de landingen op Cape Helles Het strand was +- 200 meter lang en werd geïsoleerd door een steile klif van 30 meter hoog De bewaking bestond uit een dozijn Turken, ze achtten het onwaarschijnlijk dat men hier zou landen.  Onder een verwoestend dekkingsvuur van de marine brachten schuiten hier, om 6u30, 1.000 man van de Britse 29e divisie aan land. Zonder een enkel slachtoffer bezetten ze het strand. De Britten trokken landinwaarts, in de richting van Hill 114 dat hun eerste aanvalsdoel was en dat al vroeg in de ochtend ingenomen werd. Gebrekkige planning, preparatie en twijfel bij de aan land gezette oversten zorgde er vervolgens voor dat het welslagen van de landing niet werd benut ook omdat er voor een voortgezette aanval onvoldoende reservetroepen beschikbaar waren. In de loop van de middag kwam er een Turkse tegenaanval waarbij de Britten bijna tot op het strand werden teruggedreven, voordat ze de aanval konden stoppen. Ingraven en wachten op de Britse hoofdmacht vanaf V- en W-Beach was de boodschap.

 

Deze landing op Y-beach was een denkbeeld van Hamilton himself, om 5u45 werden hier bij verrassing 2.000 man aan land gezet. Het was op een zeer geïsoleerde plaats waar hij, zoals uit luchtverkenningen gebleken was, geen Turkse verzet verwachte. De aanvallers hadden de opdracht om de Turken in de rug aan te vallen en hen af te zonderen van de hoofdmacht en om mogelijks de verbinding te maken met de Britse aanvalsgroepen aan de andere kant van het schiereiland. Het werd een succes er was geen Turk te bespeuren! Commandant Matthews maakte er zelfs samen met zijn adjudant een wandeling in de buurt. Zij stapten tot op 500 meter van het dorp Krithia, het dorp was verlaten en lag voor het grijpen, maar ook hier volgde geen verdere actie! De mannen gingen op de toppen van de heuvels zitten en wachtten af op wat er zou komen, er werd gerookt en een kopje tea genuttigd! Terwijl zij genoten van een kopje tea waren hun kameraden bij Sedd el Bahr en Tekke Burnu, op een uur mars afstand, slaags in gevechten op leven en dood. Nadien bleek dat het aantal gelande troepen op Y-beach groter was dan de totale Turkse krijgsmacht die zich op dat ogenblik in de gehele Cape Helles sector bevond!

 

Achteraf bleek ook dat geen van de beide bataljonscommandanten concrete opdrachten had ontvangen. Beiden dachten van elkaar dat de ander de leiding had en dus de essentiële orders moest geven. Ook generaal Hamilton, die zich tijdens de landingen op deze dag aan boord van de Queen Elizabeth bevond, bemerkte dat de manschappen vredig in de zon zaten. Zijn suggestie om hier meer troepen aan land te zetten werd door generaal Hunter-Weston afgewezen omdat die volgens hem de landingen elders op Cape Helles zouden vertragen. Om 18u kwam de eerste Turkse tegenaanval. Gezien dat de Britten het niet nodig hadden gevonden om zich in te graven, bleven de Turken de hele nacht aanvallen. Die nacht verloren de Britten, doden en gewonden samen, 700 man. De mannen op Y-beach vroegen om hulp, maar door de slechte organisatie en communicatie vanuit het divisiehoofdkwartier stuurde de Marine  boten naar het strand, want zij dachten dat men ging overgaan tot de evacuatie van Y-Beach. Uiteraard ontstond er verwarring bij de mannen op het strand, ook zij veronderstelden nu dat de ontruiming een feit was en liepen naar de boten. Deze ongeautoriseerde terugtocht kon niet meer gestopt worden!

 

Op 26 april, tegen 11u30 lag het strand er weer geheel verlaten bij. Ook de Turken hadden zich hier teruggetrokken en werden ingezet bij andere landingsplaatsen waar hun hulp dringend nodig was. Op het einde van de middag trok een marineofficier terug naar het strand en zocht er naar achtergelaten gewonden. Hierbij kwam hij geen enkele Turk tegen, hij kon rustig op het verlaten strijdperk rondlopen.

 

Achteraf werd duidelijk dat er tijdens de landingen slechts 2.000 Turken waren in het Cape Helles gebied! De geallieerden hadden meer dan 12.000 man aan land gebracht, toch was hun situatie alles behalve goed.

 

 

Meer artikels
Tranchée de Calonne 'Het Franse massagraf met Alain Fournier'. 22-09-2014
Saint-Remy-la-Calonne. Frankrijk.

Hoewel de naam een loopgraaf doet vermoeden is de  'tranchée de Calonne'   een bosweg,  van ongeveer 25 km lang en loopt tussen Mesnil-sous-les Côtes en Vigneulles-lès-Hattonchâtel  (Lorraine Fr). In de 18e eeuw liet Charles Alexandre de Calonne, deze weg aanleggen als rechtstreekse verbinding naar zijn kasteel, hij was de minister van financiën van Lodewijk XVI. In WO 1 werd er langs deze weg op verschillende plaatsen gevochten.

lees meer ...
The Indian Memorial 'God is one his is the victory'. 03-10-2016
Neuve-Chapelle Frankrijk.

Het Indian Memorial van Neuve-Chapelle  ( Pas-de-Calais) Frankrijk is één van weinige  herdenkingsmonumenten dat eer bewijst aan de bijdrage van de militairen uit het Indiase leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gedenkteken was het werk van Sir architect Herbert Baker en werd  op 7 oktober 1927 officieel onthuld.

 

Naast de rotonde van de Grand Chemin d’Estaires in La Bassée en de weg naar Richebourg bemerken we tussen twee treurwilgen een zuil in witte steen die onderaan ondersteund word door twee tijgers. Op de kruin van de kolom staat een lotusbloem met daarop de Britse Kroon en de Star of India. Op het voetstuk lezen we de eenvoudige inscriptie INDIA 1914-1918. De zuidelijke muur in het cirkelvormige monument draagt het opschrift “Ter ere van het Indiase leger dat in Frankrijk en België vocht 1914-1918 en in eeuwige herinnering aan zijn doden die in een onbekend graf rusten en wier namen hier geregistreerd staan”. Erboven staan de 4.857 namen van de vermiste soldaten per eenheid vermeld.

 

Een aanvulling op deze lijst in de vorm van een bronzen plaat met de namen van 206 soldaten die in gevangenschap in Duitsland stierven, werd in 1964 toegevoegd en bevindt zich onder de uivormige koepel tegenover de ingang.

 

 

 

lees meer ...
Necropolis van Grimde. 12-06-2017
Grimde (Tienen) België.

Na de Duitse inval in de ochtend van 4 augustus 1914 verwachtte het Belgische leger steun van Groot-Brittannië en Frankrijk maar men wist dat die steun niet direct ter plaatse zou zijn!

lees meer ...