Le Linge  Frankrijk.
Collet du Linge (Lingekopf).
Le Linge Frankrijk.

 

Wanneer op 19 juli 1915 het Franse artillerievuur in hevigheid aanzwol was het voor iedereen duidelijk dat een Franse stormaanval nabij was.

 

Brief van oorlogsvrijwilliger Marc Dorval (geschreven op 20 juli 1915 vlak voor de aanval): “ Nadat ik op de avond van 19 juli de fouten uit mijn leven heb opgebiecht en ik u in de morgen van 20 juli via de communie in mij hart heb ontvangen, Heer, laat me toe ondanks mijn onwaardigheid en de achting van uw zoon de profeet u in vertrouwen te nemen. Waak over mij in de strijd die begint en behoede mij van al het kwade. Maar dat vooral uw heilige wil geschiede. Als je wil dat ik gezond en wel terugkom, zij gezegend, als u wil dat ik lijd, wees dan duizendmaal gezegend, als u mijn leven wil, wees dan nog gezegend, het is van u ik geef het u terug. Alvorens te eindigen, laat het me toegestaan zijn dat ik ook een herinnering wijd aan het klein seminarie van Saint-Vincent waartoe, hoe ver ook, ik nog met hart en gedachte aan toebehoor. Het is in dat heilig huis dat ik, te midden van de beste meesters en de beste discipelen, de mooiste jaren van mijn leven doorbracht. Aan zij die me kenden en mijn vrienden waren, vraag ik om een gebed, en als ze het geluk hebben om tot aan het priesterschap te geraken, een souvenir aan het altaar waar ik met hen naar streef.”

 

Op 20 juli begon de Franse aanval, deze werd uitgevoerd door de 3e brigade de chasseurs (jagers) en de 129e infanterie divisie. Het lukte ze om de eerste Duitse loopgraven in te nemen, maar de verliezen waren dusdanig dat ze zich moesten terugtrekken. Twee dagen later probeerden ze het opnieuw, weer zonder resultaat. Op 26 juli lukte het de Fransen om de kruin en de top van de Linge te bezetten, de Duitsers reageerden, maar boekten geen resultaat. Tussen 29 juli en 3 augustus werd fel gevochten, doch de beide partijen boekten geen terreinwinst. Op 4 augustus volgde een Duitse kanonnade, er vielen 40.000 granaten op de Franse posities. De gevechten werden net als voordien verder gezet. Eindelijk, op 22 augustus, veroverden de Fransen de top van de Schratzmännle. Drie dagen later kwam een einde aan de eerste golf van Franse aanvallen. De Fransen hadden nu al 10.000 man verloren.

 

Gabert L, een veteraan van 14-18 en oudgediende van het 120e bataljon, 2e compagnie Chasseurs à Pied (jagers te voet) schreef na de oorlog: “ Ik was een strijder op de Linge, ik had een formidabel geluk want hoewel ik op 20 juli 1915 gewond raakte, ben ik blijven vechten. Dat geluk heeft me niet in de steek gelaten: de Marne, Verdun, le Chemin des Dames, enz… maar de Linge was het vreselijkste, een echt massacre.”

 

De 34 jarige Franse soldaat 2e Klas Paul Ombre maakte de gevechten op en in de regio van de Linge mee, hij sneuvelde er op 22 juli 1915.

Meer artikels
Buttes New British Cemetery 'Pte John (Jack) Hunter'. 25-09-2017
Polygoonbos (Zonnebeke) Belgiƫ.

John Jack & Jim James Hunter twee broers  uit  Nanango (Queensland) melden zich vrijwillig  in het Australische leger en worden ingedeeld bij  het  49 AIF bataljon.

lees meer ...
Antoine Fonck 'De Eerste Belgische militair die sneuvelde in WOI'. 04-08-2014
Thimister- Clermont Belgiƫ.

Toen op 4 augustus om 07.30 uur de Duitse inval bekend werd kreeg het 2de Lansiers, dat een verkenningsopdracht ter hoogte van de Oostelijke grens uitvoerde, het bevel om onmiddellijk hun alarmkantonnement te vervoegen. Het 1ste Eskadron onder bevel van Commandant Morisseaux ontplooide zich ter hoogte van Battice van waaruit ze verkenningspatrouilles moesten uitvoeren. De 21 jarige Antoine Fonck maakte deel uit van één van die patrouilles.  

lees meer ...
Bailleul Communal Cemetery Extension, Nord. 23-05-2016
Bailleul Frankrijk.

De stad Bailleul (Belle) werd op 14oktober 1914 bezet door de Britten, namelijk door de 19e brigade en de 4e divisie.

lees meer ...