Ieper België.
Piper of Loos.
Ieper België.

De piper (doedelzakspeler) doet denken aan de fiere Schotten.  Een goede doedelzakspeler was in de oorlog de trots van een Schots regiment. De doedelzak was in feite een oorlogsinstrument en werd sinds de 18e eeuw in de Highland regimenten gebruikt. De snerpende door merg en been gaande doedelzakmuziek kondigde de vijand aan dat ze tegenover de Schotten stonden. De mannen van de Highland regimenten die een kilt (Schotse rok) droegen kregen van de Duitsers bijnamen als ‘Die Damen aus der Hölle’, ‘Frauen von Hölle’ en ‘Höllischen Damen’. Dit opperde enerzijds een zekere spot maar anderzijds ook een vorm van ontzag voor de Schotten die  gekend stonden als te duchten vechtjassen.

 

Eén  van die Höllischen Damen was Daniel  Logan Laidlaw,  de piper van het 7e bataljon van het King’s Own Scottish Borderers. Op 25 september tijdens de strijd bij Loos was het een en al rottigheid! Het was tijdens die slag dat de Britten voor het eerst het gifgas chloor gebruikten, maar het gas werd door de wind terug geblazen tot in de eigen loopgraven en de mannen in de loopgraaf bewogen niet meer toen het aanvalsbevel kwam. De klassieke oorlogsgeluiden van de artillerie, het fluitende geweervuur en de ratelende mitrailleurs aangevuld met de doordringende pijnkreten van de gewonden overheersten er het vlakke slagveld. Doch hier zou er zich toch een buitgewoon moment van moed afspelen. Ook het 7e bataljon van de King’s Own Scottisch Borders van de 9e Schotse divisie moest deelnemen aan deze miskleun. Piper Daniel Logan Laidlaw kreeg het bevel om vanop de borstwering van de loopgraaf de mannen aan te moedigen:Speel voor hen, Laidlaw. In Godsnaam, speel voor hen!” Laidlaw vulde de zak van zijn bagpipes (doedelzak) met lucht, klom uit de loopgraaf en begon Blue Bonnets O’er the Border te spelen. Het lukte, het bataljon trok ten aanval. Spelend trok hij mee vooruit. Hij werd tweemaal aan zijn been geraakt, toch bleef hij spelen en begeleide zijn kameraden verder naar de Duitse linies.

 

 

 

De Slag bij Loos koste heel wat Schotten het leven! Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden er ongeveer 147.000 Schotten, de meeste van hen vielen aan het Westelijk Front. Zij leden verhoudingswijs grote verliezen, die procentueel gezien groter zijn dan die van de andere legers van het Britse Rijk die ook de gehele oorlog vochten. Het percentage Schotse gesneuvelden was zelfs hoger dan van de Australiërs, die door de Britse legerleiding vaak als stoottroepen werden ingezet.

 

Piper Daniel Logan Laidlaw (26 July 1875 – 2 June 1950) overleefde de oorlog wel maar vertelde nadien: “Op 25 september 1915 zijn mijn haren in enkele uren grijs geworden!”. Als beloning voor zijn moedig optreden bij Loos kreeg hij het Victoria Cross en de bijnaam de ‘Piper of Loos’. In 1928 speelde hij zijn eigen rol in de film The Guns of Loos en verscheen vijf jaar later ook in Forgotten Men.

 

  

 

 

 

Meer artikels
The Indian Memorial 'God is one his is the victory'. 03-10-2016
Neuve-Chapelle Frankrijk.

Het Indian Memorial van Neuve-Chapelle  ( Pas-de-Calais) Frankrijk is één van weinige  herdenkingsmonumenten dat eer bewijst aan de bijdrage van de militairen uit het Indiase leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gedenkteken was het werk van Sir architect Herbert Baker en werd  op 7 oktober 1927 officieel onthuld.

 

Naast de rotonde van de Grand Chemin d’Estaires in La Bassée en de weg naar Richebourg bemerken we tussen twee treurwilgen een zuil in witte steen die onderaan ondersteund word door twee tijgers. Op de kruin van de kolom staat een lotusbloem met daarop de Britse Kroon en de Star of India. Op het voetstuk lezen we de eenvoudige inscriptie INDIA 1914-1918. De zuidelijke muur in het cirkelvormige monument draagt het opschrift “Ter ere van het Indiase leger dat in Frankrijk en België vocht 1914-1918 en in eeuwige herinnering aan zijn doden die in een onbekend graf rusten en wier namen hier geregistreerd staan”. Erboven staan de 4.857 namen van de vermiste soldaten per eenheid vermeld.

 

Een aanvulling op deze lijst in de vorm van een bronzen plaat met de namen van 206 soldaten die in gevangenschap in Duitsland stierven, werd in 1964 toegevoegd en bevindt zich onder de uivormige koepel tegenover de ingang.

 

 

 

lees meer ...
Oorlogsmonument. 13-10-2014
Antwerpen België.

La Position fortifiée d'Anvers (PFA) of in het Nederlands de Versterkte Stelling van Antwerpen (VSA) was de rol toebedeeld van operationele basis en nationaal reduit voor het Veldleger en de politieke instellingen. In het begin van de oorlog betrokken koning Albert I en koningin Elisabeth samen met hun kinderen het paleis op de Meir, Antwerpen was op dat moment de hoofdstad van België. Deze defensieve stelling bestond uit een binnenste en een buitenste verdedigingsgordel, ondersteund met forten en schansen.

lees meer ...
Cambrai East Military Cemetery. 15-12-2014
Cambrai Frankrijk.

December; de winter was ingetreden en liet de gevechten stilvallen. Langs weerszijden van de frontlijn groeven de troepen zich in.

lees meer ...