Soupir Frankrijk
Deutscher Soldatenfriedhof Soupir.
Soupir Frankrijk

De Duitsers rukten op met een snelheid van gemiddeld 30 km per dag, een tempo waardoor hun aanvoerlijnen almaar langer werden. De daaruit voortkomende logistieke problemen én de vermoeidheid van de troepen verminderden de Duitse gevechtskracht maar hun overwinningsroes dreef hen voort. Het Duitse 1e Leger van generaal von Kluck besloot van het oorspronkelijke plan (het von Schlieffenplan) af te wijken door niet westwaarts om Parijs te trekken, maar aan de oostkant van Parijs te blijven. Hierdoor werd wél de samenhang tussen de Duitse legers verbeterd maar dit bood de Fransen de gelegenheid om het Eerste Duitse leger in de flank aan te vallen. Generaal Joffre, de Franse opperbevelhebber, besloot de strijd aan te gaan bij de Marne. Verder terugtrekken zou betekend hebben dat Parijs opgegeven moest worden. Vijf Franse legers en het Britse Expeditieleger stonden op 6 september 1914, over een breedte van ongeveer 250 km van Verdun tot aan Parijs, tegenover vijf Duitse legers, met aan beide zijden ongeveer een miljoen man en duizenden kanonnen.

 

De militaire gouverneur van Parijs, generaal Gallieni, organiseerde het transport naar het front voor het nieuw gevormde Franse 6e Leger. Hier voor gebruikte hij alle beschikbare vervoermiddelen, bussen, vrachtwagens maar ook taxi’s, ongeveer 700 stuks. De taxi’s waren vooral van het type Renault AG1 Landaulet en haalden slechts een snelheid van 25 km per uur. De Franse hoofdstad beschikte toen over 10.000 taxi’s maar er waren 7.000 taxichauffeurs gemobiliseerd. Elke ingezette taxi kon vijf man met bepakking vervoeren, één naast de chauffeur en vier van achter, twee op de achterbank en twee op de klapstoeltjes. In totaal zouden met al de diverse ingezette voertuigen slechts ongeveer 6.000 man zijn vervoerd en hun rol was tactisch gezien verwaarloosbaar, maar, die taxi’s zijn wel hét symbool geworden van de Franse overwinning. De geschiedenis werd behaaglijker voorgesteld dan ze in werkelijkheid was,  het verhaal over de taxi’s sprak immers veel meer aan dan het onzekere optreden van de Duitse opperbevelhebber von Moltke en dus kreeg de verbeelding en de psychologische invloed van een mooi verhaal op de bevolking de overhand.

 

De Eerste Slag bij de Marne werd uiteindelijk uitgevochten van 6 september 1914 tot 9 september 1914, dat nadat op 5 september de eerste gevechten waren geleverd bij de rivier de Ourcq. De strijd eindigde in feite onbeslist maar het Von Schieffenplan, de Fransen snel verslaan, was mislukt. Het bleek een keerpunt in de oorlog te zijn. Later in de oorlog was er nog, van 15 tot 18 augustus 1918, een Tweede Slag bij de Marne.

Meer artikels
Deutscher Soldatenfriedhof Tarabya 'Matroos Paul Weide'. 08-06-2015
Tarabya (Istanbul) Turkije.

De lichte kruiser Breslau maakte deel uit van de Duitse Middellandse Zeedivisie en kreeg aan het begin van de oorlog opdracht om samen met de slagkruiser Goeben naar Konstantinopel (Istanbul) te varen.

lees meer ...
1914-1918 War Memorial London Exchange City. 12-02-2018
Londen Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk stuurde heel wat van hun zonen naar het “Poor Little Belgium” en naar de andere Fronten in WO1.

lees meer ...
Gemeentelijke Begraafplaats Zonnebeke. 02-03-2015
Zonnebeke Belgiƫ.

Voor de Zonnebekenaars was de winter voorbij, het was een seizoen geweest met afwisellende weersperioden, met voedsel tekort en een gebrek aan verwarming.

lees meer ...