Zillebeke  (Ieper) België.
Bunker HILL 60.
Zillebeke (Ieper) België.

''In het voorjaar van 1916 deden we een uitval naar Hill 60, dat moest gebeuren omdat we ons zorgen maakten over de dieptes waarop de Duitsers aan het graven waren. We dachten dat ze een tunnel hadden langs de spoorwegbedding. We ontdekten niet veel tijdens de uitval maar we namen  wel een jonge officier gevangen, een leuke jonge kerel. De man werd onopvallend onder druk gezet, men maakte hem wijs dat hij gevangen genomen was tijdens een grote Britse aanval. Een offensief waarbij ze nog zo'n tien mijl verder zouden doorstoten, hun doel was zogezegd de inname van een grote stad.

 

Men vertelde hem dat alle informatie die hij ons kon geven ons in feite niets zou bijbrengen, toch niets wat we al niet wisten. De jonge officier liet zich begoochelen en was zeer royaal met informatie, maar hij was ook bezorgd over zijn manschappen die - zo verzekerden we hem- bedolven lagen onder de spoorwegbedding. Omdat ik bij de oorlogsvoering op Hill 60 betrokken was geweest, werd ik met deze kerel naar het hoofdkwartier gebracht. Daar moest ik hem met de hulp van een tolk ondervragen.

 

Gelukkig begreep ik zelf Duits, dus kon ik horen en begrijpen wat er gaande was hoewel ik voorwendde dat ik er geen woord van begreep. Ik diepte mijn kaarten op van de vorige slag en  toonde ze hem  samen met onze huidige kaarten. We keuvelden als oude makkers over hoe we in 1915 onder de grond hadden gevochten. Hij probeerde zich in de gunst te werken en wees ons op de kaart aan waar de schacht zich bevond en in welke richting ze aan het werken waren. Ze was diep, zoals we gedacht hadden. Hij was zeer bezorgd over zijn vrienden, en smeekte ons om toch maar direct in actie te komen voordat ze zouden stikken. We telefoneerden onmiddellijk onze nieuwe informatie naar de verantwoordelijken in het HQ, deze kwamen direct in actie en lieten het hele boeltje opblazen. Ik zou hem niet graag opnieuw ontmoeten, want het was nogal een smerige zet''.

 

Major-General F Gordon Hyland, Controleur van het derde mijnenleger, ex - OC 171 TC

 

Meer artikels
A New Zealand Soldier of the Great War . 19-02-2018
Mesen België.

Op het einde van een stenen toegangspad naar Messines Ridge British Cemetery te Mesen prijkt op het ‘Messines Ridge (New Zealand) Memorial to the Missing’.

lees meer ...
Executieplaats. 14-12-2015
Poperinge België.

Desertie was en is in alle legers een misdrijf, ook in vredestijd.

lees meer ...
Prowse Point Military Cemetery. 17-11-2014
Ploegsteert (Comines-Warneton) België.

Prowse Point Military Cemetery bevindt zich op de op de plaats waar in oktober 1914 de beide 1e bataljons van zowel het Hampshire Regiment als van  het Somerset Light Infatry Regiment  verbleven.

lees meer ...