Kaaskerke (Diksmuide) België.
De Dodengang / le boyau de la mort.
Kaaskerke (Diksmuide) België.

Op 1 juni 1916 schreef oorlogsvrijwilliger René Deckers het volgende raar maar waargebeurde verhaal in zijn dagboek:

“Het afgeloste bataljon wist over de dodengang de volgende anekdote te vertellen. Vanuit de erg rustige Duitse kant werd een steen gegooid met een papier waarop te lezen stond: “ Vlaamche bloed, Deutsch bloed, etc.”, de inleidende beleefdheidsformule. Dan verschenen boven de Duitse borstwering een paar handen en als de eigenaar ervan vaststelde dat de Belgische piotten niet schoten, verstoutte hij zich zijn hoofd te tonen, maar dan echt één van die karikaturale Moffenkoppen. Vervolgens stak ook een piot zijn hoofd uit, dan twee Duitsers en twee piotten. Uiteindelijk bekeken een twintigtal oorlogvoerende elkaar met nieuwsgierige blikken. Die Moffen ware oude venten. Gesprekken werden gevoerd in het Frans, het Vlaams en het Duits. Plots naderde één van onze mitrailleur officieren, hij schelde de piotten de huid vol, greep een geweer en wilde aanleggen, maar alle vogels waren gaan vliegen. De piotten en de Moffen wilden echter zulke goed gestarte relaties op zeventien meter afstand niet zomaar afbreken en gooiden met graszoden, keien en met aarde gevulde conservenblikken naar elkaar. Zo werd op zeventien meter van elkaar een moderne oorlog gevoerd. Op een plaats waar de bodem van bloed doordrenkt was , speelden de vijanden als grote kinderen. Dit verhaal was zeker geloofwaardig en waarheidsgetrouw, het werd in enkele minuten wel honderdmaal verteld.”

 

Meer artikels
Folkstone War Memorial. 31-07-2017
Folkstone Verenigd Koninkrijk.

'May Their Deeds Be Held In Reverence' staat gegraveerd op de sokkel van dit beeld in Folkstone.

lees meer ...
Soldato 'Peter Pan'. 17-09-2018
Monte Grappa Italië.

Naast de bekende en fictieve Peter Pan bestond er ook een echte Peter Pan!

lees meer ...
Kerkhof Vladslo. 10-07-2017
Vladslo (Diksmuide) België.

Op het gemeentelijk kerkhof van Vladslo, nabij  de kapel voor oorlogsslachtoffers, vinden we een  dubbelgraf waarin de stoffelijke resten van twee Belgische vliegeniers rusten.

lees meer ...