Kaaskerke (Diksmuide) België.
De Dodengang / le boyau de la mort.
Kaaskerke (Diksmuide) België.

Op 1 juni 1916 schreef oorlogsvrijwilliger René Deckers het volgende raar maar waargebeurde verhaal in zijn dagboek:

“Het afgeloste bataljon wist over de dodengang de volgende anekdote te vertellen. Vanuit de erg rustige Duitse kant werd een steen gegooid met een papier waarop te lezen stond: “ Vlaamche bloed, Deutsch bloed, etc.”, de inleidende beleefdheidsformule. Dan verschenen boven de Duitse borstwering een paar handen en als de eigenaar ervan vaststelde dat de Belgische piotten niet schoten, verstoutte hij zich zijn hoofd te tonen, maar dan echt één van die karikaturale Moffenkoppen. Vervolgens stak ook een piot zijn hoofd uit, dan twee Duitsers en twee piotten. Uiteindelijk bekeken een twintigtal oorlogvoerende elkaar met nieuwsgierige blikken. Die Moffen ware oude venten. Gesprekken werden gevoerd in het Frans, het Vlaams en het Duits. Plots naderde één van onze mitrailleur officieren, hij schelde de piotten de huid vol, greep een geweer en wilde aanleggen, maar alle vogels waren gaan vliegen. De piotten en de Moffen wilden echter zulke goed gestarte relaties op zeventien meter afstand niet zomaar afbreken en gooiden met graszoden, keien en met aarde gevulde conservenblikken naar elkaar. Zo werd op zeventien meter van elkaar een moderne oorlog gevoerd. Op een plaats waar de bodem van bloed doordrenkt was , speelden de vijanden als grote kinderen. Dit verhaal was zeker geloofwaardig en waarheidsgetrouw, het werd in enkele minuten wel honderdmaal verteld.”

 

Meer artikels
Stuyvekenskerke. 23-02-2015
Oud - Stuivekenskerke België.

Stuyvekenskerke is een klein dorp ten westen langs de IJzer. In 1914  telde het dorp  drie gehuchten, Vicogne, Tervate en Oud–Stuyvekenskerke.

lees meer ...
Forte Verena. 25-05-2015
Verena Italië.

Het fort Verena was een Italiaanse vesting gebouwd tussen 1912 en 1914.

lees meer ...
Bondo 'Cimitero Austro Ungarico'. 21-11-2016
Bondo Italië.

Op deze heuvel in Bondo startte men in 1916 met het begraven van Oostenrijkse en Hongaarse militairen die sneuvelden in de regio.

lees meer ...