Poperinge  België.
Dodencel.
Poperinge België.

De cijfers over geëxecuteerden in de diverse legers lopen nogal uiteen. Australië wenste de doodstraf niet in te voeren voor vrijwilligers die vochten in een oorlog ver van huis, hoezeer de Britten er ook op aandrongen. In het Canadese leger werden ongeveer 25 mannen geëxecuteerd, allen vanwege ook in het gewone leven strafbare feiten. Ook in het Amerikaanse leger werd slechts een gering aantal executies uitgevoerd - 35, waarvan tien in Europa en 25 in de Verenigde Staten zelf, en ook daar was het merendeel het gevolg van criminaliteit. In het immense Duitse leger was, overigens tegen de zin van enkele hoge officieren, de mogelijkheid tot het uitvaardigen van strenge straffen miniem. Hierdoor zijn, althans officieel, ‘slechts’ 48 soldaten doodgeschoten, al wijten enkele historici dat ook aan het feit dat in Duitsland al dan niet vermeende lafheid, niet als een disciplinaire en militaire overtreding werd beschouwd, maar wel als een ziekte. In het verhoudingsgewijs kleine Belgische leger zijn minimaal dertien soldaten geëxecuteerd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat degenen bij wie al dan niet wegens ‘desertie in het aanschijn van de vijand’ de doodstraf werd voltrokken, allen binnen het eerste oorlogsjaar voor het vuurpeloton zijn gezet.

 

Het executiepeloton bestond uit gendarmes. De executie vond aanvankelijk plaats buiten het zicht van de medesoldaten, maar later moesten die soldaten toekijken, omdat er zo een groter effect op de discipline werd verwacht. Dit geeft al aan waarom de veroordeelden moesten sterven. Zij dienden ten voorbeeld gesteld te worden, ze kregen een schijnproces en tegen het vonnis was geen beroep mogelijk. Ook na juni 1915 zijn nog velen wegens desertie ter dood veroordeeld, maar als gevolg van een bijzondere bepaling is geen van die straffen meer uitgevoerd. Als de Franse statistieken kloppen, zijn er tijdens de oorlog 133 Franse soldaten geëxecuteerd, van wie meer dan een derde als gevolg van de grote muiterij in 1917. Dit cijfer wordt betwist, volgens historici ligt het aantal hoger,er is sprake van 550 gevallen, waarvan overigens 350 in het eerste jaar en nog ‘slechts’ tweehonderd in de resterende tijd. De Zondebokken werden vaak willekeurig uitgekozen, soldaten of lage officieren werden tot voorbeeld gesteld.

 

Bij de Britten net als bij de Fransen werden de meeste executies uitgevoerd wegens lafheid en desertie, 349 Britten werden geëxecuteerd. De vraag waarom de Britse krijgsraad - en ook de Franse - zoveel harder optrad dan de krijgsraden van veel andere legers, is een vooralsnog niet tot tevredenheid te beantwoorden vraag. Veel van de beschuldigden waren niet laf, ze waren niet gedeserteerd, maar leden aan 'shell shock'.

 

Meer artikels
Sacrario Militare di Fagarè della Bataglia. 25-06-2018
San Biagio di Callalta Italië.

Langsheen de 220 kilometer lange Piave rivier zijn nog heel wat sporen uit de Eerste Wereldoorlog te zien.

lees meer ...
'Piper'. 10-10-2016
Ploegsteert (Comines-Warneton) België.

Bij Britse herdenkingsceremonies, zijn de Schotse pipers (doedelzakspelers) steeds een meerwaarde die voor een kippenvelmoment zorgen.

lees meer ...
Canove di Roana Monunento Ai Caduti. 30-04-2018
Cesuna Italië.

De Commonwealth troepen van het Britse XIVe corps (de 7e, 23e en de 48e divisie) kwamen in maart 1918 de Italiaanse troepen, die zich op de frontlinie tussen Asiago en Canove bevonden, aflossen.

lees meer ...