Tamines België
Place des Martyrs.
Tamines België

Na de Duitse inval, met de bedoeling om Frankrijk vanuit het noorden aan te vallen, bood het kleine Belgische leger hardnekkig weerstand. Maar de Duitse overmacht was te groot zelfs de hulp van het Franse leger kon daar niets aan veranderen. Om geen last te hebben van de Naamse forten wilden de Duitsers hier te Tamines op 19 en 20 augustus 1914 over de Samber trekken. Maar ze werden er twee dagen tegengehouden door de Fransen die aan de overkant van de rivier zaten. Tijdens die gevechten om de brug over de Samber in te nemen, werden burgers als levend schild gebruikt. Nadat het Franse verzet hier op 21 augustus 1914 gebroken was, werd het stadje bezet.   


Nog diezelfde avond plunderden Duitse strijders de cafés en namen zoveel flessen mee als ze konden dragen. De Duitsers waren gefrustreerd en zouden hun onmacht koelen op de burgers van Tamines! Ze bezondigden zich aan massamoord, plundering, brandstichting en andere wreedheden tegen de bevolking. De volgende dag stond een deel van de gemeente in lichterlaaie. Ongeveer 300 huizen werden in brand gestoken, veel van de overlevenden waren alles kwijt. Honderden willekeurig gekozen burgers (zowel mannen, vrouwen, kinderen als bejaarden en zelfs iemand in een rolstoel) werden voor de kerk, op de place St-Martin, bijeengedreven. De Duitse vuurpelotons schoten net zo lang tot er niemand meer overeind stond. Degenen die nog niet dood waren werden met de bajonet afgemaakt. Slechts een klein aantal onder hen ontkwamen aan de dood door roerloos, tussen al die bloedende slachtoffers, te blijven liggen. Op 21, 22 en 23 augustus 1914, telde Tamines 613 slachtoffers, waaronder 384 doden! Onder de slachtoffers bevonden zich 40 personen jonger dan 21 jaar. Onder Duits toezicht dolven een veertigtal vrijwillige burgers in een bij de place St-Martin aanpalende tuin een gracht van tien meter lang en vijf a zes meter breed. Een andere groep mannen bracht de doden op vensterluiken of in kruiwagens naar de gracht. Mannen die in de gracht stonden legden de lijken ordelijk neer. Toen alle slachtoffers in het graf lagen werd kanunnik Crousse door de Duitsers aangeduid om de grafgracht te zegenen, en pas dan werd die dicht gegooid met aarde.

 

In 1915 bracht de Britse rechtsgeleerde (1st viscount) James Bryce in opdracht van de Britse regering een rapport uit over het optreden van het Duitse leger in België, in augustus en september 1914. Het rapport was hoofdzakelijk gebaseerd op getuigenverklaringen van de talloze Belgische vluchtelingen, die in 1915 buiten het bezette België verbleven. Voor wat betreft Tamines concludeerde Bryce: de moorden, de plunderingen en andere ontregelingen kwamen voor op een schaal, die onvergelijkbaar was met iedere andere oorlog tussen beschaafde staten uit de afgelopen drie eeuwen. Het in 1926 opgerichte herdenkingsmonument, dat stond op de plaats waar de fusillades plaatsvonden werd in 1940 door een nieuwe Duitse bezetter opgeblazen. In 1951 kwam er een nieuw monument in de plaats.

 

Meer artikels
Shot At Dawn Memorial. 03-07-2017
Alrewas Verenigd Koninkrijk.

Dit monument in het National Memorial Arboretum herdenkt de 306 Britse en Commonwealth-militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog, vooral vanwege desertie, geëxecuteerd werden.

lees meer ...
Monument 'Granatieri'. 12-10-2015
Monte San Michele Italië.

Aan de zuid – west kant van het Oostenrijks-Hongaarse bruggenhoofd Gorizia lag Monte San Michele, met haar hoogte van 275 meter was de heuvel zeker een belangrijke verdedigingspositie.

lees meer ...
Cimetière Saint-Eloi 'Soldat Belge Inconnu'. 09-01-2017
Hazebrouck Frankrijk.

De ten zuiden van de stad gelegen begraafplaats van Saint-Eloi is beladen met geschiedenis.

lees meer ...