Neuville-St-Vaast  Frankrijk.
Deutscher Soldatenfriedhof Neuville-St-Vaast.
Neuville-St-Vaast Frankrijk.

Vaak laten bezoekers van een joods graf een steentje achter op de zerk, een teken dat men er is geweest en de doden heeft herdacht. Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden ze de herinnering aan hun dierbaren levend. Dit symbolisch gebruik stamt uit de Bijbelse tijden, toen werden geen grafstenen gebruikt maar de graven werden gemarkeerd met het opeenstapelen van stenen, door deze te plaatsen verzekerde men het voortbestaan van de begraafplaats. Door de eeuwen heen kreeg het leggen van stenen op graven een subtiele waarde. In tegenstelling met de bloemen die de christenen als eerbetoon op de graven leggen vergaan stenen niet. Ze hebben een eeuwigheidswaarde, die je terugvind in het eeuwigdurende grafrecht van Joodse graven, die volgens de geloofstraditie niet geruimd mogen worden. De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor de eeuwige liefde, altijd durend respect een herinnering aan en verbondenheid met de dode.

 

De Davidster, die ook op sommige militaire grafstenen terug te vinden is, zijn het bekendste symbool van het Jodendom. Zij spreken niet van de Davidster maar van het schild van David, Magen David in het Hebreeuws. De oudste vondst van de Magen David stamt uit de 7de eeuw voor Christus. Over het ontstaan van de Davidster bestaan verschillende vertellingen. Een van die legendes is dat David een symbool zocht om op het embleem van zijn koninkrijk te plaatsen. Hij nam daarvoor twee driehoekige schilden en legde ze over elkaar heen. De twee in elkaar geschoven driehoeken symboliseerden de verbondenheid van de zichtbare en de onzichtbare wereld, Gods vereniging met de mensen als, God woont onder ons! Sindsdien is de ster het teken van hoop. Een  andere Joodse verklaring is een verhaal dat als mondelinge overlevering word doorgegeven, over de achtervolging van David door Saul. David had zich vaak afgevraagd waarom God spinnen had geschapen, wat was zijn bedoeling met dit insect? Later toen Saul hem dicht op de hielen zat verkeerde David in groot gevaar. Hij vluchtte in een grot in de hoop dat Saul en zijn troepen hem niet zouden vinden. (sam.24/4.). Toen stuurde God een grote spin naar de grot en deze spon een reusachtig web voor de ingang van de grot. Saul kwam bij de grot en zag het web, daardoor dacht hij dat er niemand in de grot kon geweest zijn sedert lange tijd. Volgens de legende zat in het web de vorm van de Davidster, die daar als schild fungeerde.

 

Meer artikels
The Sacred Soil for The Flanders Fields Memorial Garden. 01-12-2014
Ieper België.

 

Samen met het Britse Guards Museum plande de Vlaamse overheid de aanleg van een herdenkingstuin vlakbij Buckingham Palace, de residentie van koningin Elizabeth II.

lees meer ...
Oorlogsmonument WOI & WOII 12-03-2018
Vlamertinge België.

Links voor de toegang van de St-Vedastuskerk van Vlamertinge, een deelgemeente van Ieper, staat de gedenkzuil ter herinnering aan hun militaire slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

lees meer ...
Log Pod Mangartom Austro-Hungarian Cemetery. 02-05-2016
Log Pod Mangartom Slovenië.

Op het Log Pod Mangartom Soldatenfriedhof rusten 859 Oostenrijks - Hongaarse militairen, velen van hen behoorden tot het BHIR 4 ( het 4e infanterieregiment uit Bosnië-Herzegovina).

lees meer ...