Sint Joris ( Nieuwpoort) België.
Monument Belgische 7e Linie Regiment.
Sint Joris ( Nieuwpoort) België.

Het 7e Linieregiment nam in de periode 17-23 oktober 1914 deel aan de Slag van de IJzer, en op 4 november 1914 aan de gevechten bij Lombardsijde. Het 7e Linie trok zich op 19 oktober 1914 op de linkeroever van de IJzer terug en hielp er mee het Duitse offensief van 21-23 oktober af te slaan.

 

De 4e november, om te coöpereren met een geallieerde aanval in de regio van Ieper, besliste het Belgische commando om het leger naar voor te schuiven. De 2e Leger Divisie moest via Nieuwpoort Westende en de Rattevalle (een gehucht in Middelkerke) aanvallen en van daar naar Sint Pieters-Kapelle doortrekken. Het 7e Linie, de voorhoede van de Divisie, stak ’s morgens de IJzer over en leidde haar drie bataljons naar: het 2e bataljon naar Lombardsijde, het 1e bataljon naar Schuddebeurze ( Schuddebeurze is een duingebied tussen Lombardsijde en de Vaart Plassendale-Nieuwpoort) en het 3e bataljon trok naar de hoeve Groote Bamburgh.

 

Het gebied tussen Nieuwpoort en de IJzer was ondertussen al onderwater gezet. Het 7e Linie had de opdracht om een verdedigingslijn van Lombardsijde naar de ' Groote Bamburghoeve' op te richten. Deze hoeve, die zich meer oostwaarts in het geïnundeerde gebied bevond, was nog steeds in Duitse handen. Van hieruit zouden de Duitsers ook de Belgische stellingen bij Lombardzijde onder vuur nemen. Ten gevolge van de mist kon de artillerie, die  de opmars van het 7e  Linie moest ondersteunen, pas om 11u 30, en dan nog  ondoelmatig, beginnen te vuren. De bataljons die naar de hoeve Groote Bamburgh en Schuddebeurze moesten trekken vorderden maar traag, het vijandelijke vuur zorgde er uiteindelijk voor dat zij hun hun objectieven niet konden bereiken. Daar in tegen kon het 2e bataljon tegen het eind van de voormiddag zonder moeilijkheden Lombardsijde binnentrekken. Er waren geen Duitsers meer in het dorp, maar verder dan het dorp kwamen de mannen van het 7e niet! Het dorp werd immers zwaar beschoten door de vijand. In de namiddag vroeg de bevelhebber van het 7e één bataljon ter versterking, dat om zijn front op de linkerkant te verlengen, daar waren er aan de kant van de Villa 'Scolaire de Westende' vijandelijke bewegingen gesignaleerd. Maar nog voor dat het bataljon kon tussenkomen verjoeg een gewelddadige Duitse tegenaanval, uitgevoerd omstreeks 16u, de Belgische infantristen uit het dorp. Die bewuste 4de november, toen het 7e Linie probeerde de verdedigingslinie op te richten, had de eenheid de ganse dag onder moordend vijandelijk vuur gelegen en raakte ze verwikkeld in hevige gevechten die de ganse dag duurden. Tegen de avond moest het 7e Linie zich noodgedwongen terugtrekken. Eén lijn, op een 200 meter van de eerste sluizen gelegen, kon evenwel behouden blijven. Sint-Joris werd veroverd door de Duitsers en zou voor de rest van de oorlog in Duitse handen blijven. Die vreselijke dag verloor het 7e Linie 23 officieren ( onder hen commandant Defer de bevelhebber van het 1e bataljon) en 750 manschappen. De volgende dag werd het regiment gereorganiseerd, het telde nog slechts twee bataljons bestaande uit elk vier compagnies.

 

Het gedenkteken voor het 7e  Linieregiment is gelegen op de linkeroever langs de IJzer, ter hoogte van de Uniebrug aan de Brugsesteenweg, op de grens tussen St.-Joris (Nieuwpoort) en Mannekensvere (Middelkerke). Het monument, een soldaat die de wacht optrekt aan de IJzer, werd onthuld in 1932 in aanwezigheid van: generaal Chenot,een aantal hoogwaardigheidsbekleders, oud-strijders en de families van gesneuvelden.

Meer artikels
Monument 'Dante d'Italia''. 15-05-2017
Gorizia Italië.

Mei 1917, tot nu had men binnen een periode van achttien maanden negen Isonzo Slagen gevoerd, doch die waren grotendeels mislukt.

lees meer ...
4th Honved Regiment Monument. 11-09-2017
San Martino del Carso Italië.

Het 4e Honvéd Infanterie-Regiment maakte deel uit van de kaiserlich und königliche (k.u.k.) Armee.

lees meer ...
Fort Troyon 'Ammunition depot: Nécropôle Nationale'. 22-09-2014
Troyon Frankrijk.

In 1914 maakte het Franse fort de Troyon deel uit van de defensieve linie 'le rideau défensif des Hauts de Meuse'. Door haar ligging langs de weg te midden van de 'Place forte de Verdun' en de "Saillant de Saint-Mihiel” zou het fort gedurende de gans de oorlog in de eerste linie van het front liggen. Oorspronkelijk voorzag het fort de huisvesting van een garnizoen van 800 man en 40 vuurmonden, maar in september 1914 bestond de fortbezetting slechts uit 150 artilleristen van het 5e artillerie te voet en uit 300 infanteristen van het 166e R.I.

lees meer ...