Raversijde (Oostende) België.
Raversijde
Raversijde (Oostende) België.

Raversijde is een badplaats, het ligt ten westen van Oostende en op een kilometer ten oosten van het verdwenen 14e eeuws vissersdorp Walraverijde. Gedurende de 18e  en de 19e eeuw was Raversijde nog slechts een buurtschap, achter de duinen lagen enkele hoeves en huizen, het gehucht had zelfs geen eigen kerk. IN 1902-1903 kwamen de gronden achter de duinen nabij Raversijde in het bezit van Belgische Koninklijke familie het domein werd aangekocht door Leopold II. In 1903-1904 werden er in de duinen een houtenchalet, tuinpaviljoen en paardenstallen in Scandinavische Jugendstil opgetrokken.

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou het domein door de Duitsers bezet worden. Toen het Duitse Marinekorps Flandern bezit nam van de Belgische kust tussen de Nederlandse grens en Westende - Lombardsijde en het hinterland van deze West-Vlaamse regio, was het duidelijk dat er nood was aan kustbatterijen. De Britse marine schepen vormden een permanente dreiging. Ook moesten de Duitsers hun vitale havens zoals Brugge, Zeebrugge en Oostende beschermen, want ze hadden de intentie deze ten volle in te zetten voor de duikbootoorlog.

 

Op 15 december 1914 werd het koninklijk door de Duitsers chalet volledig platgebrand. Dat had twee redenen, enerzijds stond het hun plannen in de weg, en anderzijds was het ook een veel te goed oriëntatiepunt. Vanaf 8 januari 1915 begon men met de uitbouw van de Batterij Aachen. Deze batterij nam de volledige duinenstrook van het Koninklijk Domein in. Deze batterij was een onderdeel van de "Westwall" of "Siegfriedlinie" ter verdediging van de Belgische kust en de oostflank van het IJzerfront.

 

De batterij bestond uit vier kanonnen van 15 cm (kaliber), de stukken stonden op vierkante betonnen platformen met een borstwering in beton aan drie zijden. Ze stonden gedeeltelijk op de munitiebunkers die links en rechts lagen. De kanonnen beschikten over een pantsertoren die aan de achterzijde open was. De aanvoer van de munitie in het domein naar de munitiebunkers gebeurde via een smalspoor die in een holle weg liep direct achter de batterijen. De batterij beschikte ook over personeelsverblijven in hout, die waren in de duinen ingebouwd. Verder was er nog een wachtlokaal, een hulppost, een bommenvrije ruimte. Op 9 mei 1915 zal de batterij Aachen samen met de batterijen Antwerpen, Cecilie en Beseler Nieuwpoort Bad bestoken.

 

Bij het verlaten van de batterij op het einde van de oorlog in 1918 werden de kanonnen opgeblazen, zo konden ze niet gebruikt worden door de vijand, daardoor vloog de koepel van iedere stuk de lucht in. Toch is de batterij Aachen nu de enige Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog waarvan nog voldoende constructies overblijven om een mooi en volledig beeld van de kustverdediging in de tijd te kunnen schetsen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden voor de Duitse kustverdediging delen van de batterij aangepast en terug in gebruik genomen.

 

Meer artikels
The War-Scarred Christ. 09-03-2015
Neuve-Chapelle Frankrijk.

Neuve Chapelle is een dorpje gelegen tussen Bethune en Lille( Rijsel). Begin 1915 plande  Douglas Haig, toen bevelhebber van het Eerste Britse Leger, een voorbereide aanval, het was de eerste Britse set-piece aanval van de oorlog.

lees meer ...
Monument Gefusilleerde Burgers. 12-10-2015
Brussel België.

Centraal op het monument toont een mannenfiguur zijn ontblote borst aan het vuurpeloton, de symbolische held wordt er omringd door treurende medemensen.

lees meer ...
De Sluiswachter. 27-10-2014
Nieuwpoort België.

Het Belgische leger trok zich in de nacht van 9 op 10 oktober  1914 terug uit Antwerpen. De eerste Belgische eenheden bereikten hun nieuwe doel, de kusstreek.

lees meer ...