Raversijde (Oostende) België.
Raversijde
Raversijde (Oostende) België.

Raversijde is een badplaats, het ligt ten westen van Oostende en op een kilometer ten oosten van het verdwenen 14e eeuws vissersdorp Walraverijde. Gedurende de 18e  en de 19e eeuw was Raversijde nog slechts een buurtschap, achter de duinen lagen enkele hoeves en huizen, het gehucht had zelfs geen eigen kerk. IN 1902-1903 kwamen de gronden achter de duinen nabij Raversijde in het bezit van Belgische Koninklijke familie het domein werd aangekocht door Leopold II. In 1903-1904 werden er in de duinen een houtenchalet, tuinpaviljoen en paardenstallen in Scandinavische Jugendstil opgetrokken.

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou het domein door de Duitsers bezet worden. Toen het Duitse Marinekorps Flandern bezit nam van de Belgische kust tussen de Nederlandse grens en Westende - Lombardsijde en het hinterland van deze West-Vlaamse regio, was het duidelijk dat er nood was aan kustbatterijen. De Britse marine schepen vormden een permanente dreiging. Ook moesten de Duitsers hun vitale havens zoals Brugge, Zeebrugge en Oostende beschermen, want ze hadden de intentie deze ten volle in te zetten voor de duikbootoorlog.

 

Op 15 december 1914 werd het koninklijk door de Duitsers chalet volledig platgebrand. Dat had twee redenen, enerzijds stond het hun plannen in de weg, en anderzijds was het ook een veel te goed oriëntatiepunt. Vanaf 8 januari 1915 begon men met de uitbouw van de Batterij Aachen. Deze batterij nam de volledige duinenstrook van het Koninklijk Domein in. Deze batterij was een onderdeel van de "Westwall" of "Siegfriedlinie" ter verdediging van de Belgische kust en de oostflank van het IJzerfront.

 

De batterij bestond uit vier kanonnen van 15 cm (kaliber), de stukken stonden op vierkante betonnen platformen met een borstwering in beton aan drie zijden. Ze stonden gedeeltelijk op de munitiebunkers die links en rechts lagen. De kanonnen beschikten over een pantsertoren die aan de achterzijde open was. De aanvoer van de munitie in het domein naar de munitiebunkers gebeurde via een smalspoor die in een holle weg liep direct achter de batterijen. De batterij beschikte ook over personeelsverblijven in hout, die waren in de duinen ingebouwd. Verder was er nog een wachtlokaal, een hulppost, een bommenvrije ruimte. Op 9 mei 1915 zal de batterij Aachen samen met de batterijen Antwerpen, Cecilie en Beseler Nieuwpoort Bad bestoken.

 

Bij het verlaten van de batterij op het einde van de oorlog in 1918 werden de kanonnen opgeblazen, zo konden ze niet gebruikt worden door de vijand, daardoor vloog de koepel van iedere stuk de lucht in. Toch is de batterij Aachen nu de enige Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog waarvan nog voldoende constructies overblijven om een mooi en volledig beeld van de kustverdediging in de tijd te kunnen schetsen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden voor de Duitse kustverdediging delen van de batterij aangepast en terug in gebruik genomen.

 

Meer artikels
Belgian Battery Corner Cemetery. 09-10-2017
Ieper België.

Op deze plaats waren er in 1915 Belgische artillerie batterijen opgesteld, vandaar komt de naam 'Belgian Battery Corner'.

lees meer ...
New Zeeland Memorial & Maori. 05-12-2016
Polygoonbos (Zonnebeke) België.

Toen Nieuw Zeeland door de Europeanen werd ontdekt, was het gebied bewoond door de Maori.

lees meer ...
Essex Farm Cemetery 15-07-2014
Boezinge (Ieper) België

Een foto genomen van een starende man, 80 jaar na de wapenstilstand. Hij lijkt te mijmeren over wat er zich toen heeft afgespeeld op die plaats. Deze man uit Oxford vertelde dat z'n vader hier in de streek had gevochten in de Grote Oorlog, terwijl hijzelf aan de landing in Normandië had deelgenomen. Waarom hij zijn hoed heeft afgenomen heb ik nooit gevraagd. Wellicht uit eerbetoon en respect. Dit heeft me ook vaak aan het denken gezet, wat is er daar precies gebeurd?

lees meer ...